Scoarte Carti

Scoarţe din Piele pentru Cărţi

||

Portofoliu

||

Contact
Arhieraticon +Irineu (Alba Iulia)
Arhieraticon +Pimen (Suceava)
Arhieraticon +Ambrozie (Giurgiu)
Arhieraticon +Gurie (Deva)
Arhieraticon +Andrei (Cluj)
Acatistier
Album-Prodromita 150 (schitul Prodromu-Athos)
Album-Biserici si Manastiri din Episcopia Harghitei si Covasnei
Album pt.fotografii
Anastasimatarul
Biblia (Sfînta Scriptură)
Buchet de acatiste ale Maicii Domnului
Buchet muzical athonit
Buchet muzical de paraclise
Canoanele Maicii Domnului
Carte de onoare
Carte de rugăciuni
Carte de muzică bisericească
Catavasier
Cazanie
Ceaslov (model 2017)
Ceaslov (schit Baiceni)
Ceaslov (Hurmuz)
Ceaslov (man.Putna)
Ceassoslov (chirilica)
Ceaslov (AMD)
Ceaslovul cel Mare
Cutii pentru carti (etu)
Cutii pentru icoane
Cutii de vin
Cutii biju
Dumnezeiasca Liturghie a Sf.Ioan Gură de aur(m.Radu Vodă)
Dumnezeiasca Liturghie(măn. Radu Vodă)
Dumnezeiasca Liturghie(Sibiu)
Idiomelar (schitul Lacu-Athos)
Liturghier (măn.Radu Vodă)
Liturghier (Insurăţei)
Liturghier (Mureş)
Liturghier (Săveni)
Liturghier (Mureş)
Liturghier (Argeş)
Liturghier (+Casian)
Liturghier (+Serafim)
Liturghier (Schitul Băiceni)
Liturghier (+Irineu-Alba)
Liturghier mic
Liturghier (model 2016)
Liturghier (model 2017,febr.)
Liturghier (amd-2)
Liturghier (Plopu)
Liturghier (man.Rimetea)
Mape de birou si accesorii
Micul ceaslov (man.AMD)
Micul ceaslov (Prodromu-Athos)
Micul Molitfelnic(Mureş)
Molitfelnic (recuzita film Tanacu)
Molitfelnic (man.AMD)
Molitfelnic (Schitul Băiceni)
Molitfelnic (Argeş)
Molitfelnic (Messina-Italia)
Molitfelnic (maro)
Molitfelnic (negru)
Noul Legămînt (Colciu-Athos)
Octoih mic
Omenirea la rascruce(Prodromu)
Paraclisul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu
Pateric egiptean
Pravila bisericească
Proloagele (man.Putna)
Proloagele (Munchen)
Psaltirea (scoarţă tehnica pieloplastie)
Psaltirea (man.Radu Vodă)
Psaltirea (Ionuţ)
Psaltirea (Hurmuz)
Psaltirea (man.Putna)
Psaltirea (Prodromu-Athos)
Psaltirea (man.Radu Vodă-2017
Psaltirea (Colciu Athos)
Psaltirea (man.AMD)
Psaltirea (pr.Mina)
Psaltirea (man.Visina)
Portile de lemn ale satului.Portile sufletului(C.Tudose)
Sfînta Evanghelie (pr.Dionisie-Colciu Athos)
Sfînta Evanghelie (Gura Humorului)
Sfînta Evanghelie (biserica Sf.Ilie-Rahova)
Sfînta Evanghelie (pr.Sarbu-Moldova Noua)
Sfînta Evanghelie(pr.Mina)
Sfînta Evanghelie (AMD)
Se întorc morţii acasă (C.C.Ciomazga)
Triod
Utrenier si Liturghier
Versetele carmuirii
 

||

Portofoliu

||

Contact
Copyright © Scoarţe din Piele pentru Cărţi