Scoarte Carti

Scoarţe din Piele pentru Cărţi (Legătorie de Artă)

||

Portofoliu

||

Contact
Sfînta Evanghelie
Biblia (Sfînta Scriptură)
Psaltirea
Ceaslov
Arhieraticon
Carte de onoare
Albume
Acatistier
Anastasimatarul
Buchet de acatiste ale Maicii Domnului
Buchet muzical athonit
Cutii pentru Icoane
Cutii de vin
Cutii biju
Omenirea la răscruce
Buchet muzical de paraclise
Canoanele Maicii Domnului
Carte de rugăciuni
Carte de muzică bisericească
Catavasier
Cazanie
Ceaslovul cel Mare
Portile de lemn ale satului.Portile sufletului(C.Tudose)
Se întorc morţii acasă (C.C.Ciomazga)
Dumnezeiasca Liturghie a Sf.Ioan Gură de aur(m.Radu Vodă)
Dumnezeiasca Liturghie(măn. Radu Vodă)
Dumnezeiasca Liturghie(Sibiu)
Idiomelar (schitul Lacu-Athos)
Liturghier (măn.Radu Vodă)
Liturghier (Insurăţei)
Liturghier (Mureş)
Liturghier (Săveni)
Liturghier (Mureş)
Liturghier (Argeş)
Liturghier (+Casian)
Liturghier (+Serafim)
Liturghier (Schitul Băiceni)
Liturghier (+Irineu-Alba)
Liturghier mic
Liturghier (model 2016)
Liturghier (model 2017,febr.)
Liturghier (amd-2)
Liturghier (Plopu)
Liturghier (man.Rimetea)
Micul ceaslov (man.AMD)
Micul ceaslov (Prodromu-Athos)
Micul Molitfelnic(Mureş)
Molitfelnic (recuzita film Tanacu)
Molitfelnic (man.AMD)
Molitfelnic (Schitul Băiceni)
Molitfelnic (Argeş)
Molitfelnic (Messina-Italia)
Molitfelnic (maro)
Molitfelnic (negru)
Noul Legămînt (Colciu-Athos)
Octoih mic
Paraclisul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu
Pateric egiptean
Pravila bisericească
Proloagele (man.Putna)
Proloagele (Munchen)
Psaltirea (scoarţă tehnica pieloplastie)
Psaltirea (man.Radu Vodă)
Psaltirea (Ionuţ)
Psaltirea (Hurmuz)
Psaltirea (man.Putna)
Psaltirea (Prodromu-Athos)
Psaltirea (man.Radu Vodă-2017
Psaltirea (Colciu Athos)
Psaltirea (man.AMD)
 

Bine aţi venit !

||

Portofoliu

||

Contact
Copyright © Scoarţe din Piele pentru Cărţi